Spreekuren

Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) voor de ISO 9001:2015 certificering is als volgt vastgesteld: “Het leveren van medische en farmaceutische zorg aan de eindgebruiker".

Normonderdeel 8.3 is niet van toepassing verklaard, omdat de praktijk geen nieuwe producten en/of diensten ontwikkelt.

 

Spreekuur op afspraak
U kunt tussen 8.00 en 10.00 uur telefonisch een afspraak maken voor het spreekuur. Om het spreekuur vlot te laten verlopen, zal de assistente naar uw klachten vragen. Een afspraak duurt gewoonlijk 10 minuten. Als u denkt meer tijd nodig te hebben, kunt u dit doorgeven aan de assistente.
Het spreekuur is dagelijks van 8.30-12.00 uur. Op donderdag is het spreekuur van 14.00-16.00 uur.

Spreekuur Tjalleberd
Behalve in De Knipe, kunt ook op maandag- woensdag- en vrijdagmiddag terecht in Tjalleberd, De Kampen 1. Tussen 14.00 en 16.00 uur.

Spreekuur Verpleegkundige
Bij de verpleegkundige kunt u terecht voor zorg rondom Diabetes type 2, Hart- en vaatziekten, Ouderenzorg, COPD, Astma, Wondzorg en advies omtrent leefstijl en voeding.

Spreekuur Doktersassistente
U kunt bij de assistente terecht voor het verwijderen van hechtingen, injecties, onderzoek bij blaasontsteking, zwangerschapstesten, oren uitspuiten.

Spreekuur Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Voor advies en begeleiding omtrent psychische en sociale problemen.