In- en uitschrijven

  Inschrijven patiënt
Een nieuwe patiënt vult een Inschrijfformulier in. Er wordt toestemming gevraagd om de gegevens bij de vorige apotheek en/of huisarts op te vragen.
 

Leeftijdsgrenzen bij in- en uitschrijven en toestemming gegevensuitwisseling:

  • Kinderen tot 12 jaar: ouders (of de wettelijk vertegenwoordigers) mogen het kind in- of uitschrijven;
  • Jongeren van 12 tot 16 jaar: ouders (of wettelijk vertegenwoordiger) mogen de jongere in- of uitschrijven mits met toestemming van de jongere;
  • Jongeren vanaf 16 jaar moeten zichzelf in- of uitschrijven.

 

Uitschrijven patiënt
Een patiënt kan alleen worden uitgeschreven als daar toestemming voor is bijvoorbeeld middels een Uitschrijfformulier . Het is aantoonbaar dat de patiënt een opdracht tot uitschrijving heeft gegeven, alleen dan worden de gegevens naar de volgende huisarts en/of apotheek overgedragen.
De gegevens worden zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 1 maand verstrekt aan de nieuwe praktijk